Sosyolojiye Giriş (SOC 202) Ders Detayları

Ders Adı: Sosyolojiye Giriş
Kod: SOC 202
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Derste, içinde yaşadığımız toplumun temel özelliklerini ve geçirdiği dönüşümleri incelemek amaçlanmaktadır.
İçerik: Sosyolojide Temel Kuramlar, Birey ve Toplum, Toplum ve Kültür, Toplum ve Aile, Toplum ve Siyaset, Toplum ve İktisat, Toplumsal Tabakalaşma, Toplumsal Gelişme ve Değişme, Küreselleşme, Yeni-Liberal Politikalar ve Toplumlar
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5