Sayısal Yöntemler (MGMT 214) Ders Detayları

Ders Adı: Sayısal Yöntemler
Kod: MGMT 214
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı yönetimin karar verme sürecindeki sayısal yaklaşımların tanıtılmasıdır.
İçerik: Karar vermede sayısal yaklaşımlar, Bilgi öncesi, bilgi sonrası ve bilgi öncesi önsel analiz. Lineer programlama, Ulaştırma, Atama . Şebeke analizi, Stok modelleri, Sıralama modelleri, Markov zincirleri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5