Üretim Yönetimi (MGMT 311) Ders Detayları

Ders Adı: Üretim Yönetimi
Kod: MGMT 311
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Üretim yönetimine ilişkin temel kavramları ve teknikleri öğrencilere aktarmak, ve üretim yönetiminin rekabet avantajı elde etmede nasıl kullanıldığını göstermek.
İçerik: Bu ders operasyon stratejisi, ürün ve hizmet tasarımı, üretim ve stok yönetimi, kalite yönetimi ve kalite denetimi konularını kapsar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6