Finansal Yönetim II (MGMT 318) Ders Detayları

Ders Adı: Finansal Yönetim II
Kod: MGMT 318
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Finans Yöneticilerinin; risk, getiri ve bunların hissedarların refahı üzerindeki etkilerini; dikkate alarak verecekleri finansal kararları tanıtmak.
İçerik: Risk ve getiri, sermaye maliyeti, finansal kaldıraç, sermaye yapısı, kısa- vadeli finansal planlama
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6