Pazarlama Araştırması (MGMT 306) Ders Detayları

Ders Adı: Pazarlama Araştırması
Kod: MGMT 306
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencide pazarlama ile ilgili araştırma kavramını geliştirmek ve bu kavramı kullanılabilmesini sağlamak.
İçerik: Bu dersin içeriği pazarlama araştırması yaklaşımının temelleri, yöntemleri ve karar alma süreçlerinde kullanımıdır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6