Yönetim Muhasebesi (MGMT 401) Ders Detayları

Ders Adı: Yönetim Muhasebesi
Kod: MGMT 401
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Yönetim için gerekli muhasebe bilgilerinin nasıl üretileceğini ve bu bilgilerin yönetsel planlama, kontrol ve karar alma çalışmalarında nasıl kullanılacağını öğretmek.
İçerik: Yönetim muhasebesi felsefesi, maliyet analizleri, kâr planlaması, maliyet kontrolü ve yönetsel karar alma.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6