Denetim (MGMT 413) Ders Detayları

Ders Adı: Denetim
Kod: MGMT 413
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, öğrencilerin genelde denetimin doğasını ve amacını olduğu kadar, günümüzde uygulanan denetim süreçleri ve tekniklerini anlamalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca öğrencilere çeşitli durumlarda oluşan denetim risklerini tanımlama ve değerlendirmelerine yardımcı olması amaçlanır.
İçerik: Mali tabloların risk bölgelerinin denetimini açıklamak
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7