Türk Vergi Sistemi (MGMT 422) Ders Detayları

Ders Adı: Türk Vergi Sistemi
Kod: MGMT 422
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere vergi hukuku kavramını tanıtmak, vergi hukukunun uygulamalarını göstermek
İçerik: Vergi hukukuna ilişkin genel bilgiler, Vergi hukukunun dalları ve kaynakları, Vergi kanunlarının uygulanması, Verginin tarafları (ehliyet, temsil, mükellifin ödevleri), Vergi idaresi ve bilgi edinmesi ve Vergi yönetimi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6