İleri Nitel ve Nicel Teknikler (MGMT 601) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Nitel ve Nicel Teknikler
Kod: MGMT 601
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç:
İçerik: Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri,yapısal eşitlik modelleri, ekonometrik modeller
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 15