Stratejik Pazarlama Yönetimi (ISL602) Ders Detayları

Ders Adı: Stratejik Pazarlama Yönetimi
Kod: ISL602
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Stratejik pazarlama planlaması sürecini detaylarıyla öğretmek.
İçerik: Pazarlamanın işletmede fonksiyonel gelişimi ve pazarlama anlayışının evrimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi, pazarlama biliminin stratejik rekabet alanına katkıları , pazarlama bilimi uygulamaları ve teorilerine karşı değişen perspektifler ve değişen perspektifler temelinde pazarlama unsurları olan ürün, fiyat, dağıtım, tutundurmaya yeni yaklaşımlar, kalite, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, ilişki pazarlaması gibi modern pazarlama kavramlarının artan önemi , pazarlama stratejileri üzerine güncel makaleler
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5