Hizmet Pazarlaması (ISL611) Ders Detayları

Ders Adı: Hizmet Pazarlaması
Kod: ISL611
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, günümüz ekonomisinde hem istihdam yaratma açısından, hem de GSMH içindeki payı açısından günbegün artan bir öneme sahip olan ve gerek ürettiği ürün bir hizmet olan gerekse satış sonrası destek hizmetleri sunan işletmeler için gerekli görülen tüm üretim ve pazarlama fonksiyonları hakkında bilgiler vermektir.
İçerik: Hizmetlerin özellikleri, hizmet tasarımı, hizmet işletmelerinde talep tahmini ve kapasite planlama, hizmet kalitesinin ölçümü gibi konularda seçkin makalelerin tartışılması
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5