Finansal Yönetim (FNCE504) Ders Detayları

Ders Adı: Finansal Yönetim
Kod: FNCE504
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri İşletme Finansı konusunda bilgi sahibi yaparak, finansal sistemin yapısını ve işleyişini öğretmektir. Bu bağlamda işletmelerin nerelerden ve nasıl kaynak bulacaklarının tespiti, finansal yönetimin unsurları ve finansal yönetim süreçleri dersin amacını oluşturmaktadır.
İçerik: Finansal yönetim süreci, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama, başabaş ve kaldıraç analizleri, işletme sermayesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5