Seminer (ISL600) Ders Detayları

Ders Adı: Seminer
Kod: ISL600
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders öğrencilere sosyal araştırma yöntemlerinin mantığını, süreçlerini ve tiplerini öğretmeyi ve öğrencilerin tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçları bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak raporlanmalarını, bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak elde etmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
İçerik: Bu ders öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirmeye odaklanmıştır. Sosyal araştırma yöntemleri, tasarımları ve akademik etik konularını kapsar.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5