İşletmeye Giriş II (MGMT 112T) Ders Detayları

Ders Adı: İşletmeye Giriş II
Kod: MGMT 112T
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere işletme yönetiminin fonksiyonlarını tanıtmaktır. Öğrencinin yönetim ilkelerini kavraması ve fonksiyonlar arasındaki ilişkileri keşfedebilmesi amaçlanmaktadır. MGMT 111T dersini takip eder.
İçerik: Bu ders yönetim ve organizasyon, takım çalışması, teknoloji ve bilgi yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları, pazarlama , muhasebe ve finans konularını kapsar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7