Borçlar Hukuku (MGMT 211T) Ders Detayları

Ders Adı: Borçlar Hukuku
Kod: MGMT 211T
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Borçlar hukukunun genel hükümleri kapsamında temel kavramların öğretilmesi.
İçerik: Borç Kavramı ve borçların kaynağı olarak sözleşme, haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme, irade ile beyan, edim, ifa, sorumluluk, sözleşme türleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4