Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I (MATH293) Ders Detayları

Ders Adı: Olasılık ve İstatistiğe Giriş-I
Kod: MATH293
Ön Koşul Ders(ler)i: Yok
Amaç: Verinin sınıflandırılması, özetlenmesi ve anlamlı hale getirilmesine yönelik bazı yöntemlere ilave olarak, olasılık kavramı ve bazı temel olasılık dağılımları konusunda bilgiler vermek
İçerik: Temel Kavramlar, tablo ve grafikler, Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri, Olasılık kavramı, Örnek Uzayı, Koşullu Olasılık ve Bayes Yaklaşımı, Bağımsızlık, Rastgele Değişken ve Olasılık Fonksiyonu, Beklenen Değer, Binom ve Normal dağılımlar
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://www.atilim.edu.tr/~stat201t/
Ders Dosyası:
AKTS: 5