E-İşletme E-Ticaret (MGMT 440) Ders Detayları

Ders Adı: E-İşletme E-Ticaret
Kod: MGMT 440
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencileri bilgi ekonomisi hakkında bilgilendirmek, e-işletme ve e-ticaretin tarihi hakkında bilgilendirmek, e-işletme ve e-ticaretin temel kavramlarını tanıtmak
İçerik: Bilgi ekonomisi, teknolojik değişimin dünyayı, ve iş yapış biçmini nasıl etkilediği, küresel ve lokal düzeyde bu etkileşimin sonuçları ile başetme yöntemleri
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6