Finansal Kurumlar ve Araçlar (ISL614) Ders Detayları

Ders Adı: Finansal Kurumlar ve Araçlar
Kod: ISL614
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere finansal piyasalar ve kurumlarla ilgili temel kavram ve teoriler konusunda yeterli anlayış kazandırmak ve temel bilgi dağarcığını sağlamaktır. Ders; disiplinler arası bir anlayış ile öğrencileri güncel finansal meselelere çekmek, bu konulara dair bir bakış açısı kazandırmak üzere tasarlanmıştır.
İçerik: Finansal Kurumların Sınıflandırılması, Finansal Piyasaların Türleri, Para ve Sermaye Piyasaları Araçları, Merkez Bankacılığı, Ticari Bankacılık, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumları, Menkul Kıymet Borsaları ve İMKB, Sermaye Piyasası Kurulu, Yatırım Fonları ve Ortaklıkları, Sigortacılık Kurumları ve Araçları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Finansal Kiralama ve Faktöring, Futures, Opsiyonlar
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5