Sağlık Hukuku (SY506) Ders Detayları

Ders Adı: Sağlık Hukuku
Kod: SY506
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sağlık mesleği mensuplarının hukuki ve cezai sorumluluklarını ayrıntılı olarak öğrenir; örnek olayları inceleler, uygulama konusunda fikir sahibi olur. Sağlık haklarının toplumsal kesimler (memur, işçi, esnaf, yaşlı vs) açısından durumunu inceler, hukuksal yapının aksayan ve eksik yönleri hakkında ayrıntılı bilgi edinir.
İçerik: Sağlık ve hukuk kavramları, birbirlerine etkileri ve ilişkileri, sağlık hukuku kavramı, sağlık hukukunun kamu hukuku ve özel hukuk içerisindeki yeri ve önemi, özel yasalarla düzenlenmiş sağlık konularının tahlil ve hukuki nitelikleri, sağlık kurum ve kuruluşlarının sorumlulukları, sağlık personelinin hukuki ve cezai sorumlulukları, hakları ve ödevleri, özel yasalarımızla düzenlenen hukuki ve cezai sorumluluklar, yetki ve sorumluluklar, hukuki nitelikleri, aile planlaması, kan nakli, organ nakli, tıbbi tahliye gibi konuların hukuksal tahlilleri, ötenazi, ötanazi kavramlarının hukuksal vasıfları, milletlerarası anlaşmalarla kabul edilmiş genel kural ve prensiplerin sağlık hukuku açısından değerlendirilmesi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5