Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller (ISE 501) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller
Kod: ISE 501
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, bilgi teknoloji hizmetleri hakkında genel bilgi vermektir. Ders, her bir oturumda bir bilgi teknoloji hizmetinin işlendiği oturumlardan oluşacaktır ve kullanım durumu çalışmaları ile, öğrencilere, bilgi teknolojileri şirketlerinin müşterilerine sunduğu hizmetlerden örnekler verilecektir. Bilgi teknoloji hizmetlerinde tasarım, uygulama ve destek konularında temel kavramlar ve metodolojilere odaklanılacaktır.
İçerik: Bilişim altyapısı özeti. BT hizmetlerine giriş: olay ve hata yönetimi; sorun yönetimi; değişiklik yönetimi; konfigürasyon yönetimi; varlık yönetimi (envanter ve yazılım dağıtımı); performans ve kapasite yönetimi; güvenlik yönetimi; ağ yönetimi; depolama yönetimi; işyükü yönetimi; yedekleme ve geri alma yönetimi; son kullanıcı hizmetleri (son kullanıcı bireysel kullanımı, uzaktan erişim, yardım masası, destek hizmetleri, istemci imaj hizmetleri); raporlama yönetimi. İş süreçleri yönetimi temelleri. Destekleyici altyapı bileşenleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5