Muhasebe (ISL503) Ders Detayları

Ders Adı: Muhasebe
Kod: ISL503
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İşletmlerde gerçekleştirilen ekonomik olayları muhasebe defterlerine tekdüzen hesap sistemine uygun olarak kaydetmek
İçerik: Genel muhasebe dersinde muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydını yapılması. Bir işletmenin mali durumunu ölçen temel mali tabloların düzenlenmesini kapsamaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5