Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi (SY508) Ders Detayları

Ders Adı: Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi
Kod: SY508
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders pazarlama yönetimine ilişkin temel politikaları öğretmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Temel kavramların açıklanması, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5