Makroiktisat (ECON 505) Ders Detayları

Ders Adı: Makroiktisat
Kod: ECON 505
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı makroiktisadın temel kavram ve kurumlarını orta düzeyde incelemek, tartışılan başlıca modelleri ele almak ve makroiktisadın davranışsal temellerini ortaya koymaktır.
İçerik: Milli gelir muhasebesi, toplam arz ve talep, ilk modeller, davranışsal temeller.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5