Uluslararası Finans (FNCE507) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Finans
Kod: FNCE507
Ön Koşul Ders(ler)i: -
Amaç: Bu dersin temel amacı, ulusal finans ile uluslararası finansın farklılıklarını ortaya koymak ve bu kapsamda uluslararası finans konusunun temel kavramlarını açıklayarak, global finansal piyasalarda yer alan çokuluslu işletmelerin finansal kararlar süreçlerini ortaya koymaktır.
İçerik: Uluslararası Finansman kavramı, uluslararası finansal sistem, uluslararası sermaye hareketleri ve bunların sonuçları, döviz işlemleri, uluslararası hisse senedi ve tahvil piyasaları ve çok uluslu işletmeleri kapsamaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5