Sağlık Kurumları Yönetimi (SY501) Ders Detayları

Ders Adı: Sağlık Kurumları Yönetimi
Kod: SY501
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sağlık İşletmeciliği temel alanlarına ait kavram ve yöntemlerini anlama, açıklama ve sağlık kurumlarında kullanma becerilerine sahip olmak.
İçerik: Bu dersite aşağıda belirtilen konular deaylı bir biçimde ele alınmaktadır:Sağlık ve Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri, Sınıflandırılması ve Fonksiyonları. Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Örgütlenmesi Hastanelerin Tanımı, Özellikleri, İşlevleri ve Sınıflandırılması Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5