Sağlık Politikaları ve Planlaması (SY502) Ders Detayları

Ders Adı: Sağlık Politikaları ve Planlaması
Kod: SY502
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sağlık politikası ve planlamasının yapılması sağlık idarecilerinin önemli görevlerinden biridir. Bu derste öğrenciler, talepleri ölçüp hasta beklentilerini belirleyebilmektedirler. Uzun ve kısa vadeli planlama ve sağlık politikası, minimum standardını içerir. Bu derste öğrencilerin, hizmet ihtiyaçlarını tespit edebilme ve hizmet kalitesini arttırabilme yetkinliği kazanmaları beklenmektedir. Aynı zamanda hizmetteki potansiyel sorunların tanımlanması ve bu sorunlara çözüm bulunması da bu dersin kapsamındaki konulardır.
İçerik: Ders kapsamında, kamu politikası sürecinde sağlık politikalarının tarihsel süreçteki gelişimi ve dönüşümü incelenecektir. Sağlık politikasının bileşenleri ve bu bileşenlerden yola çıkarak sağlık politikası tercihinin anlaşılması ile sağlık hizmetlerinin planlamasında dikkat edilecek hususlar ele alınacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5