Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim (SY507) Ders Detayları

Ders Adı: Sağlık Hizmetlerinde Finansal Yönetim
Kod: SY507
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencileri; finansman fonksiyonunun ve genel işletmeler ile hastane işletmeleri açısından finansal amaçların tanımı, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal organizasyonların tanımı, kamu hastane işletmelerinde finansal yönetim, finansal yönetim aracı olarak işletme bütçeleri, genel işletmeler ve hastane işletmelerinde finansal yönetim politikaları konularında bilinçlendirmek.
İçerik: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak olanların yatırım, finansman ve işletme sermayesi yönetimi konuları.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5