Davranış Bilimlerine Giriş (ISL101) Ders Detayları

Ders Adı: Davranış Bilimlerine Giriş
Kod: ISL101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı öğrencilere örgütlerdeki insan davranışlarının neden ve sonuçlarına dair geniş ve küresel bir bakış açısı vermektir. Fen bilimleri kanunları tutarlıdır ve pek çok durum için geçerlidir. Ancak, insanlar karmaşık varlıklardır ve basit, evrensel kurallar insan davranışlarını açıklamakta yetersiz kalır. Her bir birey birbirinden farklı olduğu için, basit ve kesin genellemeler yapmak mümkün değildir. Küresel rekabetin bu denli artmış olduğu günümüzde, hızlı değişime ayak uydurabilecek esneklikte çalışanlara ihtiyaç artmış ve bu çalışanların davranışlarını anlamak yöneticiler için giderek daha da fazla önem kazanmaya başlamıştır. Yaşayan herkes davranışlar konusunda bir hayat öğrencisidir. Hepimiz hayatımız boyunca karşımıza çıkan insanları çözümlemeye, hareketlerini gözlemlemeye ve yorumlamaya çalışırız. Bu yorumlar çoğunlukla bizi yanlışlara da sürükleyebilir. Bu dersin verdiği bakış açısı ve sistematik yaklaşımla, hiçbir davranışın rastgele olmadığı gerçeğinden yola çıkarak, özellikle örgütsel davranışların yorumlanmasında sezgisel ve yorumsal yeteneklerimizi arttırabiliriz.
İçerik: Bu ders ağırlıklı olarak; psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji ve antropoloji disiplinlerinin katkılarıyla inşa edilmiş, uygulamalı bir davranış bilimi olan “örgütsel davranış” üzerine odaklanmıştır. Bu ders bireylerin, grupların ve yapının örgütlerdeki davranışlar üzerindeki etkilerini incelemekte ve bu bilginin örgütün etkinliğini geliştirmek amacıyla uygulanmasını ele almaktadır. Bu derste örgütlerdeki davranışlar üç belirleyici faktör üzerinden değerlendirilmektedir: Bireyler, gruplar ve yapı Bu ders özellikle iş, görev, işe gelmeme, çalışan sirkülasyonu, verimlilik, performans, motivasyon, liderlik, güç, iletişim, grup yapısı, öğrenme, tutum geliştirme, algı, değişim süreci, çatışma, iş tasarımı ve iş stresi gibi doğrudan çalışanlarla ilgili konuları içermektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6