Finansal Matematik (ISL209) Ders Detayları

Ders Adı: Finansal Matematik
Kod: ISL209
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste finansal enstrümanlara dair matematiksel hesaplamaların ne şekilde yapılacağı öğretilecektir. Öğrencilerin, dersin sonunda, faiz hesaplamaları, anüiteler, borç geri ödemeleri, iç ve dış iskonto, tahvil,bono ve hisse senedi değerlemesi ile proje değerleme yöntemleri gibi önemli finansal hesaplamaları, etkin bir şekilde kullanacak düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.
İçerik: Yüzde hesaplamaları, maliyet-kar-satış hesaplamaları, basit ve bileşik faiz hesaplamaları, anüiteler, borç geri ödemesi, iç ve dış iskonto, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, proje değerleme yöntemleri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6