Örgüt Teorisi (ISL213) Ders Detayları

Ders Adı: Örgüt Teorisi
Kod: ISL213
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders sonunda öğrenciler: 1.Klasik, neoklasik ve modern örgüt teorilerini, 2.Sosyal bir sistem olarak örgütleri araştırmayı, 3.Örgütsel amaçları ve örgüt stratejisini belirleme süreçlerini, 4.Örgüt yapısı ve tasarımını, 5.Örgütsel iletişimi anlayacak ve bilgileri analiz edecektir.
İçerik: Örgütsel yapı ve dizayndaki temel kavramlar, örgüt teorisinin gelişimi, örgütsel yapı ve çevre.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5