Örgütsel Davranış (ISL206) Ders Detayları

Ders Adı: Örgütsel Davranış
Kod: ISL206
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Örgütsel davranış dersinin konusunu örgütlerde insan davranışları ve bu davranışların sonuçlarının örgütler üzerine etkisi oluşturmaktadır.
İçerik: Bu derste öğrencilerin örgütlerindeki insanları anlayabilmesi ve yönetebilmesi için geniş bir yelpazeden teoriler, araçlar ve teknikler aktarılır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6