Finansal Yönetim II (ISL304) Ders Detayları

Ders Adı: Finansal Yönetim II
Kod: ISL304
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin firma değerini maksimize edecek şekilde finansal kararların nasıl alınacağını öğrenmelerini sağlamaktır.
İçerik: Risk ve getiri, sermaye maliyeti, finansal kaldıraç, sermaye yapısı, kısa- vadeli finansal planlama
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6