Maliyet Muhasebesi (ISL308) Ders Detayları

Ders Adı: Maliyet Muhasebesi
Kod: ISL308
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Maliyet rakamının değişik kararlarda değişik şekilde hesaplanabileceğini, her bir karar veya işletme dışına bilgi sunumunda farklı birim ve toplam maliyet rakamlarına ulaşılabileceğini ve bu rakamlara ulaşabilmek için muhasebede hangi hesap ve hesap gruplarının kullanılabileceğini öğretmektir. Özellikte finansal raporların doğru düzenlenebilmesi için birim ve toplam maliyet hesaplarının, hesap planına uygun şekilde nasıl kullanılacağı, parasal olmayan bilgiler ile parasal bilgilerin birleştirilerek nasıl birim üretim veya hizmet maliyetlerine ulaşılabileceği öğretilecektir.
İçerik: Bu ders değişik maliyet kavramları, maliyet bilgisinin kullanılacağı yerler, vergi yasaları ile diğer yasalara ve yönetimin alacağı kararlara göre nasıl bir içeriğe sahip olduğu belirlendikten sonra türleri, Türkiye'de geçerli olan Tekdüzen Hesap Planı'na göre gider çeşitleri, gider yerleri ve gider taşıyıcısı hesapları incelenecektir. Esas ve Yardımcı Gider yerlerine direkt ve endirekt giderlerin dağıtılması, yardımcı ve hizmet gider yerlerinde biriken giderlerin esas gider yerlerine yüklenmesi, ve esas gider yerlerinde biriken giderlerin ürünlere (gider taşıyıcılara) yüklenmesi anlatılan konular arasındadır. Yine maliyet hesaplarının yönetime raporlanması (Üretim Maliyet Tablosunun düzenlenmesi) ders içeriğini teşkil etmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6