Yönetim Muhasebesi (ISL401) Ders Detayları

Ders Adı: Yönetim Muhasebesi
Kod: ISL401
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilerin yönetim muhasebesi konusunda teorik yaklaşımlarına ve beceri kazanımlarına katkıda bulunmak.
İçerik: Maliyet bulma, bütçeleme, maliyet, miktar kar analizi, finansal tablo analizi, maliyet dağıtımı ve temel muhasebe kavramları
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7