Stratejik Yönetim (ISL402) Ders Detayları

Ders Adı: Stratejik Yönetim
Kod: ISL402
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, işletmenin çevresiyle ilişkisini de göz önünde bulundurarak, işletme fonksiyonlarını bir araya getirebilmek adına kullanabilecek olan yöntemleri göstermeyi amaçlayan, kapsayıcı bir derstir. İşletmenin ulaşmak istediği hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için izlemesi gereken yönetim stratejilerini, politikalarını, plan ve programlarını anlatabilmeyi amaçlar.
İçerik: Bu derste ilgi odağı işletmenin bütünü, faaliyet çevresi ile ilişkileri, niyetlenilen amaçlara ulaşıp ulaşmadığı ve yönetim stratejisi politikası planları ve bu hedefleri daha ileriye taşıyan görevlerinden oluşmaktadır. Dersin konusunun dar olarak hedeflendiği ve işletmenin belirli fonksiyonlarına odaklanıldığı ( örnek olarak finans, pazarlama, üret,im, muhasebe vb.) diğer derslerden farklı olarak bu ders, işletmenin hem içeride hem dışarıda bütünü ile ilgilenmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7