İşletmelerde Sayısal Uygulamalar (MAN122) Ders Detayları

Ders Adı: İşletmelerde Sayısal Uygulamalar
Kod: MAN122
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, yöneticilerin karşılaşabilecekleri problemlerin, istatistiksel metotlar yardımıyla nasıl çözülebileceğini göstermektedir.
İçerik: Derste, istatistiksel verilerin toplanması, derlenmesi, düzenlenmesi ve analiz edilerek yorumlanması amaçlanmaktadır. Derste, çeşitli sayısal metot ve yöntemlerin işletmelerdeki uygulamalarına yer verilmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5,5