İşletmelerde Elektronik Tablo Uygulamaları (MAN354) Ders Detayları

Ders Adı: İşletmelerde Elektronik Tablo Uygulamaları
Kod: MAN354
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, öğrencilere Microsoft Excel ve IBM SPSS paket programlarını kullanarak istatistiksel analiz yapmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.
İçerik: Özet istatistikler, Veri temsili, Pivot tablolar, Ki-kare analizi, Lineer programlama, Operasyon yönetimi uygulamaları, T-testi, ANOVA, Güvenirlik analizi, Korelasyon analizi, Faktör analizi, Pazarlama araştırması uygulamaları, Temel lineer regresyon, Maliyet analizi ve bütçeleme uygulamaları
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5