İşletme Yüksek Lisans (Tezli) (İngilizce) Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Serbest SeçmeliZorunlu Bölüm Dersleri

- Lisansüstü Serbest Seçmeli (İng)

MAN555 - Araştırma Yöntemleri
Kompozisyonlar ile araştırma kağıtlarının arasındaki temel farklılıkları anlamak, araştırma süreci hakkında yaratıcı ve eleştirisel düşünmek, araştırma için kaynak çalışması yapmak ve bu kaynakların kredibilitelerini değerlendirmeyi öğrenmek, APA yazım şablonunu öğrenmek, araştırma için stratejiler geliştirmek ve düzgün bir araştırma kağıdı yazabilmeyi öğrenmek.

MBA500 - Seminer
Araştırma metotları, veri tipleri ve veri toplama, veri analizi için istatiksel teknikler, şema ve grafik kullanımı, araştırmanın raporlanması

MBA599 - Tez

Teknik Seçmeli Dersler

ECON501 - Ekonomi Teorisi
Ders belirtilen başlıklar çerçevesinde yürütülmektedir: Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı

MBA501 - Çağdaş İşletmecilik
İşletme ile ilgili temel kavramlar, Yönetim ve Yönetici Kavramları, Yönetimin Fonksiyonları, İş dünyasının değişen yüzü, İş Etiği ve sosyal sorumluluk, Girişimcilik, Takım Yönetimi ve İletişim, Müşteri Odaklı Pazarlama, Teknoloi ve Bilgi Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Kıyaslama, Dış Kaynak Kullanımı, Öğrenen Örgütler, Güçlendirme, Zaman Yönetimi

MBA502 - Pazarlama Yönetimi
Temel kavramların açıklanması, Stratejik planlama ve pazarlama süreci, Pazarlama Stratejisi - Pazarlama Karmasındaki Hedef Kitleme Belirleme ve Geliştirme, Pazarlamanın Makro ve Mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Tüketici ve Endüstriyel Pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, Tüketici Davranışı, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım

MBA503 - Muhasebe
Genel muhasebe dersinde muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydını yapılması. Bir işletmenin mali durumunu ölçen temel mali tabloların düzenlenmesini kapsamaktadır.

MBA504 - Finansal Yönetim
Dersler ve Konular Ders 1 – Finansal Yönetime Giriş (Bölüm 1, 2 ve 3) Çalışma Soruları – Bölüm 1. 1-1, 1-4, 1-7, 1-9, 1-10 Bölüm 2. 2-1, 2-2, 2-3, 2-6, 2-10 Bölüm 3. 3-1, 3-2, 3-4, 3-5, 3-9, 3-12, 3-13, 3-14, 3-16 Ders 2 – Paranın Zaman Değeri (Bölüm 5) Çalışma Soruları Bölüm 5. 5-7, 5-8, 5-10, 5-14, 5-15, 5-18, 5-22, 5-23, 5-30, 5-33, 5-38, 5-39, 5-42 QUIZ 1 - Finansal Yönetime Giriş (Bölüm 1, 2 ve 3) Ders 3 – Bono Değerlemesi (Bölüm 7) Bölüm 7. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-10, 7-11, 7-15, 7-20 Çalışma Soruları QUIZ 2 – Paranın Zaman Değeri Ders 4 – Hisse Senedi Değerlemesi (Bölüm 9) Çalışma Soruları Bölüm 9. 9-1, 9-3, 9-4, 9-6, 9-10, 9-12, 9-15, 9-22 QUIZ 3 – Bono Değerlemesi Ders 5 - Sermaye Bütçelemesinin Temelleri - Yatırım Analizi Kriterleri (Bölüm 11) Çalışma Soruları Bölüm 11. 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6, 11-7, 11-14, 11-15, 11-23 QUIZ 4 – Hisse Senedi Değerlemesi Ders 6 – Uzun Vadeli Varlıklara Yatırım: Sermaye Bütçelemesi (Bölüm 12) Çalışma Soruları Bölüm 12. 12-2, 12-3, 12-4, 12-6, 12-7, Sınıf Soruları QUIZ 5 - Yatırım Analizi Kriterleri Ders 7 - Konu tekrarı Çalışma Soruları QUIZ 6 - Sermaye Bütçelemesi Ders 8 - Ara Sınav Bölüm 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11 (Ara sınav haftası sınavın kesin tarihi ve yeri sonra duyurulacaktır). Ders 9 – Sermaye Yapısı ve Kaldıraç - Muhasebe ve Finans Açısından Başa Baş Noktasının Hesaplanması (Bölüm 13) Çalışma Soruları Bölüm 13. 13-6, 13-10, Sınıf Soruları Ders 10 – Sermaye Maliyeti (Bölüm 10) Çalışma Soruları Bölüm 10. 10-1, 10-8, 10-10, 10-12, 10-18, Sınıf Soruları QUIZ 7 - Muhasebe ve Finans Açısından Başa Baş Noktasının Hesaplanması Ders 11 – Hissedarlara Dağıtımlar: Temettüler ve Hisse Geri Satın Alımları - Bedelli, Bedelsiz ve Temettü Dağıtımında Hisse Senedi Fiyatlaması (Bölüm 14) Çalışma Soruları Bölüm 14. 14-1, 14-2, 14-3, 14-4, 14-5, 14-7, Sınıf Soruları QUIZ 8 - Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Ders 12 - Risk ve Getiri Oranları - Portföy Optimizasyonu (Bölüm 8) Çalışma Soruları Bölüm 8. 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-13, 8-19, Sınıf Soruları QUIZ 9 - Sermaye Sistemi: - Bedelli, Bedelsiz ve Temettü Dağıtımında Hisse Senedi Fiyatlaması Ders 13 - Risk ve Getiri Oranları - Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli (Bölüm 8) Çalışma Soruları Bölüm 8. 8-23 QUIZ 10 Portföy Optimizasyonu

MBA505 - Sayısal Yöntemler
Yöneylem araştırması, Karar problemlerinin yapısı ve çözümü, Doğrusal programlama, Doğrusal programlamanın matematiksel yapısı, Doğrusal programlamanın çözüm teknikleri, grafiksel yöntem, Simpleks yöntem, Ulaştırma problemleri, Ulaştırma problemlerinin matematiksel yapısı, Ulaştırma problemlerinin çözümü, MODİ testi.

MBA506 - Örgüt Teorisi
Örgüt kuramına giriş, Örgütsel tasarım ve etkililik, örgütler arası ilişkiler, küresel örgüt tasarımı, çevrenin etkisi, örgütsel çatışma ve politikalar, örgütsel karar verme, kurumsal kültür ve değerler,örgütsel yenilik, bilgi ve kontrol süreçleri, örgüt büyüklüğü ve yaşam döngüsü, iş yeri teknolojisi ve tasarımı, güç ve politika

MBA507 - Mali Tablolar Analizi
Mali tablolara giriş, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay/dikey analiz, eğilim analizi, rasyo analizi

MBA508 - Psikoloji ve İşletme Etiği

MBA509 - Üretim Yönetimi
Üretim ve İşlemler yönetimi alanında ihtiyaç duyulan kararların verilebilmesi amacıyla üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama konuları anlatılacaktır.

MBA511 - İnsan Kaynakları Yönetimi
İKY'nin kurumsal ve uygulama boyutları.

MBA515 - Yönetim Muhasebesi

MBA517 - Finansal Piyasalar

Serbest Seçmeli

IE 509 - Üretim Sistemleri
Organizasyonel sistemlerde üretim yönetimi ve kontrol. Farklı yaklaşımlarla malzeme yönetimi, master planlama ve üretim planlama kavramları. Tümleşik planlama, parti miktarı belirleme. İmalat sistemlerinde çizelgeleme, hizmet sistemlerinde çizelgeleme: tasarım ve uyarlama. Malzeme-İhtiyaç-Planlama (MRP) ve Tam-Zamanında-Üretim (JIT) uygulama kıyaslaması. Optimal-Üretim-Teknolojileri (OPT). Esnek İmalat Sistemleri (FMS). Envanter planlama teorisi. Üretim sistemlerinde bilişim teknolojileri desteği, planlama ve kontrol entegrasyonu. Gerçek hayat örnekleri.

IE 513 - Stratejik Planlama
Bu ders strateji bazlı ileri yönetim konusunu kapsamaktadır. Firmaların görev ve amaçlarına ulaşabilmesini sağlayan formülasyon, uygulama ve değerlendirme işlemleri stratejik yönetimin metod ve teknikleriyle sağlanmaktadır. Stratejik seçim ve karar verme, süreç yapısının stratejik uyarlanması ve planlama türü, stratejileri gözden geçirme, yeni bir araç olan Kurumsal Karne aracı kullanılarak değerlendirme ve kontrol.

IE 514 - Karar Destek Sistemleri
Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası Kavramları, Karar Destek Sistemleri ve iş Zekası, Karar Verme, Sistem Modellemesi ve Analizi, Veri Ambarı, Veri Görselleştirme, Veri, Yazı ve Web Madenciliği, Yapay Sinir Ağları, İş Performans Yönetimi, Etkileşimli ve Bilgisayar Destekli Teknolojiler, Grup Karar Destek Sistemleri, Bilgi Yönetim Sistemleri, Yapay Zeka, Uzman Sistemler, Gelişmiş Sistemler, Karar Destek Sistemleri Uygulamaları

IE 516 - E-İş
Bu ders strateji bazlı ileri yönetim konusunu kapsamaktadır. Firmaların görev ve amaçlarına ulaşabilmesini sağlayan formülasyon, uygulama ve değerlendirme işlemleri stratejik yönetimin metod ve teknikleriyle sağlanmaktadır. Stratejik seçim ve karar verme, süreç yapısının stratejik uyarlanması ve planlama türü, stratejileri gözden geçirme, yeni bir araç olan Kurumsal Karne aracı kullanılarak değerlendirme ve kontrol.

IE 517 - Müşteri İlişkileri Yönetimi
Bu ders operasyonel, analitik ve işbirlikçi müşteri ilişkileri yönetimini analiz eder. Operasyonel CRM ile başlar, analitik ve işbirlikçi CRM’e bağlantı kurar. Müşterilerle ilişki kurmanın ve sürdürmenin önemi. Müşteri sadakatini geliştirmek. Müşteri değerini ve karlılığı analiz etmek. Bireysel müşterilerle efektif ilişkilerin sağlanmasında teknolojinin kullanım olanaklarının araştırılması. CRM sürecinin yönetilmesi. CRM sistemlerinin entegrasyonu ve başarılarının değerlendirilmesi.

IE 519 - Tahmin
Genel tahmin metot ve teknikleri. Tahmin metotları ve tahmin sistemleri; Dinamik Bayesian modellemesi; Metodolojik tahmin ve analiz (süreç oncesi ve sonrası, ara müdahele, düzgünleştirmek, parça ara müdahale); Varyans öğrenme; Tahmin izleme ve uygulamaları; Zaman Serisi Analizi ve tahmin; Hareketli ortalamalar; ARMA modelleri için tahmin; ARIMA modelleri; Mevsimsel ve mevsimsel olmayan Box-Jenkins modelleri; Winter’ın üstsel yumuşatması; Çözümleme modelleri; Diğer uygun metotlar; Gerçek hayat uygulamaları

IE 520 - Lojistik ve Envanter Sistemleri
Büyük ölçekli imalat ve iş çevrelerinde lojistik için gereksinimleri belirlemek. Lojistik performansı ve fiyat kontrolü, üretim sistem tasarımında lojistik kavramı. Tedarik kavramına bir bakış, malzeme alınması, fiziki dağılım, satış sonrası servisler (ürün tamiri ve bakımı). Paketleme imkanları, tamir, bakım ve lojistikte otomasyon. Envanter kavramı ve envanter fiyatları. EOQ modeli. Sabit veya değişken tekrar ısmarlama aralıkları ve temin zamanları. Çoklu-ekolon modelleri. Bazı envanter modelleri için buluşsal çözümler.

ISE 501 - Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller
Bilişim altyapısı özeti. BT hizmetlerine giriş: olay ve hata yönetimi; sorun yönetimi; değişiklik yönetimi; konfigürasyon yönetimi; varlık yönetimi (envanter ve yazılım dağıtımı); performans ve kapasite yönetimi; güvenlik yönetimi; ağ yönetimi; depolama yönetimi; işyükü yönetimi; yedekleme ve geri alma yönetimi; son kullanıcı hizmetleri (son kullanıcı bireysel kullanımı, uzaktan erişim, yardım masası, destek hizmetleri, istemci imaj hizmetleri); raporlama yönetimi. İş süreçleri yönetimi temelleri. Destekleyici altyapı bileşenleri.

ISE 502 - Kurumsal Yönetim ve Değişim
Kurumsal davranış ve yönetim. Kişilik ve Öğrenme. Algılama, Atıf ve Diğerlerinin kararı. İş motivasyonu teorileri. Uygulamada Motivasyon. Gruplar ve takım çalışması. Liderlik. İletişim. Karar Verme. Anlaşmazlık ve Stres. Kurumsal Yapı. Değişim Yönetimi İlkeleri: sponsorluk, planlama, ölçme, sözleşme (yükümlülük), destek yapıları. Değişim Yönetimi Süreci

ISE 511 - Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi
Bilgi teknolojileri stratejik planlama. İş ortamı analizi. Misyon ve organizasyon yeterliliklerin belirlenmesi. IT portföyleri gözden geçirme. BT yönetim değerlendirme. İş hedeflerine uygun BT planlama. İş merkezli IT vizyon tanımlama. Kritik başarı faktörleri belirleme. Stratejik girişimleri seçme. BT vizyon tanımlama. BT yatırım ve bütçelemelendirme. IT stratejilerinin çalıştırılması. BT Plan izleme ve değerlendirme süreci.

ISE 515 - Süreç Analizi & İyileştirme
İş Süreç Kavramları. Süreç Değişim Sürücüleri. İş Süreç Planlaması. İş Süreç Stratejisi. İş Kuralı Analizi. Süreç Değerlendirmesi. İş Süreç Analizi. Süreç İyileştirme Yaklaşımları. Altı Sigma. Süreç Yapılandırması. Teknoloji Olanaklarına Genel Bakış.

ISE 552 - e-Ticaret - Bir Yönetimsel Perspektif
E-iş ve e- ticarete Giriş. Elektronik pazar yerleri. E-ticaretin teknik bakış açıları ve altyapısı. E-ticaret iş modelleri. Şu anki teknolojik durum. Çevrimiçi pazarlama, e-ticarette yasal çevre, e-ticarette mali çevre. Fırsat veren teknoloji ve standartlara giriş. E-ticaret için iş-akış sitemleri. Şu anki B2B e-ticaret çatıları: Açık İnternetten alım (Open buying on the Internet: OBI), Yaygın iş kütüphanesi (Common business library: CBL), CommerceNet's eCo çatısı ve ağ servisleri. İnternette bireyselleştirme. İnternette tedarik zinciri bütünleştirmesi. Örnek olay çalışmaları ve sunumları.

ISE 554 - e-Devlette BT Stratejileri
e-Devletin teorik altyapısı. e-Devletin kullanımı: yerel ve global. e-Devlet sistemlerinin gerçeklenmesinde teknik ve organizasyonel yaklaşımlar ve sosyoteknolojik metodolojiler. Kurumsal mimariler, referans modeller ve çerçeve yapılar: Zachman, TOGAF, MoDAF ve DoDAF. Birlikte çalışabilirlik standartları: yerel profil ile karşılaştırmalı eGIF, EIF, SAGA, ve diğer ISA (eski adıyla IDABC) programları. Birlikte çalışabilirlik ve entegrasyon stratejileri: servis, olay ve model tabanlı mimariler, kurumsal servis veriyolu (ESB), anlamsal yaklaşımlar. e-Devlet sistemleri güvenliği ve kimlik yönetimi. Yerel ve global girişimler ve olay inceleme çalışmaları.