İşletme Doktora (İngilizce)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MAN600 Seminer
0
0
0
5
MAN601 Araştırma Yöntemleri
3
0
3
5
MAN606 Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
3
0
3
5
MAN623 Çağdaş Örgüt Kuramları
3
0
3
5
MAN690 Yeterlik
0
0
0
30
MAN697 Tez Önerisi
0
0
0
20
MAN699 Doktora Tezi
0
0
0
150
MAN Seçmeli (Doktora)
3
0
3
5
MAN Seçmeli (Doktora)
3
0
3
5
MAN Seçmeli (Doktora)
3
0
3
5
MAN Seçmeli (Doktora)
3
0
3
5
Toplam
21
0
21
240


Müfredat Toplamı
21
240

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MAN602 Stratejik Pazarlama Yönetimi
3
0
3
5
MAN603 Muhasebe Teorileri
3
0
3
5
MAN605 Finansal Yönetim
3
0
3
5
MAN609 Finansal Ekonometri
3
0
3
5
MAN610 Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Seçilmiş Konular
3
0
3
5
MAN611 Hizmet Pazarlaması
3
0
3
5
MAN612 Pazarlama Modelleri
3
0
3
5
MAN613 Tedarik Zinciri Yönetimi
3
0
3
5
MAN614 Finansal Kurumlar ve Araçlar
3
0
3
5
MAN615 Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırması
3
0
3
5
MAN616 Strateji ve İşletme Politikası
3
0
3
5
MAN617 Yatırım Projelerinin Analizi ve Firma Değerlemesi
3
0
3
5
MAN618 Muhasebe Denetimi
3
0
3
5
MAN619 Uluslararası Finansman
3
0
3
5
MAN620 Uluslararası Pazarlama Stratejileri
3
0
3
5
MAN621 Tüketici Davranışları
3
0
3
5
MAN622 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
3
0
3
5
MAN624 Financial Analysis
3
0
3
5
MAN625 İşletmelerde Kurumsallaşma, Riskler ve Kontrol Yöntemleri
3
0
3
5
MAN627 Stratejik Marka Yönetimi
3
0
3
5
MAN628 Satış Yönetimi
3
0
3
5