İşletme Lisans (İngilizce)

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MAN101 Davranış Bilimlerine Giriş
3
0
3
5
MAN111 İşletmeye Giriş
3
0
3
6.5
CMPE105 Bilgisayara ve Bilgi Sistemlerine Giriş
1
2
3
3
ECON 101 İktisada Giriş I
3
0
3
5
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
4
3.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
MATH101 Matematiksel Analiz
3
0
3
5
Toplam
19
2
21
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MAN102 Hukuka Giriş
3
0
3
5
MAN112 Yönetime Giriş
3
0
3
6
MAN122 İşletmelerde Sayısal Uygulamalar
3
0
3
5.5
ECON 102 İktisada Giriş II
3
0
3
5
ENG102 Akademik İngilizce II
2
2
4
3.5
HIST 221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
3
HIST112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
Toplam
19
2
21
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MAN203 Principles of Accounting I
3
0
3
6
MAN209 Finansal Matematik
3
0
3
6
MAN213 Örgüt Teorisi
3
0
3
5
MAN217 Ticari İşletme Hukuku
3
0
3
5
MAN241 Principles of Marketing
3
0
3
5
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
3
Toplam
18
0
18
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MAN204 Muhasebe İlkeleri II
3
0
3
6
MAN206 Örgütsel Davranış
3
0
3
6
MAN214 Sayısal Yöntemler
3
0
3
5
MAN242 Pazarlama Yönetimi
3
0
3
5
MAN292 Türk Vergi Sistemi
3
0
3
5
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
3
Toplam
18
0
18
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MAN303 Finansal Yönetim I
3
0
3
6
MAN311 Üretim Yönetimi
3
0
3
6
MAN365 Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları
3
0
3
5
ENG301 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
3
0
3
3
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
ENG302 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
3
0
3
3
MAN304 Finansal Yönetim II
3
0
3
6
MAN308 Maliyet Muhasebesi
3
0
3
6
MAN364 Mali Tablolar Analizi
3
0
3
5
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
18
0
18
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MAN401 Yönetim Muhasebesi
3
0
3
7
MAN453 Yatırım Projelerinin Analizi
3
0
3
7
TURK 401 Türk Dili I
2
0
2
2
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
17
0
17
30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MAN402 Stratejik Yönetim
3
0
3
7
MAN448 Pazarlama Araştırması
3
0
3
7
TURK 402 Türk Dili II
2
0
2
2
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Teknik Seçmeli
3
0
3
5
Toplam
17
0
17
30


Müfredat Toplamı
148
240

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MAN310 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
3
0
3
5
MAN315 Kişilik ve Örgüt Psikolojisi
3
0
3
5
MAN317 İnsan Kaynakları Yönetimi
3
0
3
5
MAN320 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3
0
3
5
MAN323 Nicel Karar Yöntemleri
3
0
3
5
MAN352 Finansal Okur Yazarlık
3
0
3
5
MAN354 İşletmelerde Elektronik Tablo Uygulamaları
3
0
3
5
MAN368 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat
3
0
3
5
MAN403 Örgütlerde Güç ve Politika
3
0
3
5
MAN409 Girişimcilik
3
0
3
5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi
3
0
3
5
MAN413 Denetim
3
0
3
5
MAN415 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
3
0
3
5
MAN416 Uluslararası Pazarlama
3
0
3
5
MAN419 Uluslararası İşletmecilik
3
0
3
5
MAN421 Kamu Maliyesi
3
0
3
5
MAN425 Uluslararası Finans
3
0
3
5
MAN427 Risk Yönetimi
3
0
3
5
MAN428 Marka Yönetimi
3
0
3
5
MAN436 Tedarik Zinciri Yönetimi
3
0
3
5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri
3
0
3
5
MAN438 Kıymetli Evrak Hukuku
3
0
3
5
MAN440 Dijital Pazarlama
3
0
3
5
MAN441 Örgütlerarası İlişkiler
3
0
3
5
MAN442 Seminer
3
0
3
5
MAN446 Yatırım Analizi
3
0
3
5
MAN449 Tüketici Davranışı
3
0
3
5