Bölüm Tanıtımı

Dünyada iletişimin ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin artmasına, bu da iş dünyasında rekabetin uluslararasılaşmasına ve yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bu yoğun ve uluslararası rekabet ortamı, işletme yönetiminde eğitilenlere yeni fırsatlar sunmakla birlikte, bu kişilerden beklenen niteliklerin artmasına da sebep omuştur. Günümüzde alanında üstün niteliklere sahip, iş dünyasında aktif rol oynayabilecek ve yeterli bilgi ve becerilerle donatılmış olan işletmecilere olan ihtiyaç giderek artmaktadır.

Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öncelikli amaç mezunlarını iş dünyasında rekabet edebilecek düzeyde yeterli kuramsal ve pratik bilgilerle donatmaktır. Bu amaçla hazırlanan ders programı yönetim bilimi, iktisat, finansman, muhasebe, pazarlama, uluslararası işletme ve işletme yönetiminin diğer fonksiyonel alanlarını içermektedir. Program kuramsal alanda sağlam bir temel oluşturmanın yanında, edinilen bilginin pratikte nasıl kullanılacağını göstermeyi de amaçlamaktadır. Program özellikle iş hayatındaki kararlar ve yetersiz kaynakların yönetimde kullanılan güçlü kantitatif yaklaşımlar için analitik problem çözüm teknikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.