MGMT 301 ve MGMT 319t öğrencilerine duyuru

20 Eylül 2012 tarihindeki MGMT 301 ve MGMT 319t dersleri bir kerelik olmak üzere iptal edilmiştir.