Burcu Dinçergök, Yrd. Doç. Dr., Bölüm Başk. Yard.

Burcu Dinçergök

İletişim Bilgileri

Telefon:8648
Ofis:IF 514
Bağlı Olduğu Bölüm:İşletme Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Muhasebe ve Finansman Gazi Üniversitesi 2010
Yüksek Lisans İşletme (Muhasebe ve Finansman) Hacettepe Üniversitesi 2003
Lisans İngilizce İşletme Hacettepe Üniversitesi 2000


Araştırma Konuları

Finansal Yönetim, Finansal Analiz, Sermaye Yapısı, sermaye piyasası, finansal büyüme- ekonomik büyüme ilişkisi , Birleşme ve satınalmalar


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

M.İsmihan, B.Dinçergök, S.M. Cilasun (2016), Revisiting The Finance Growth Nexus: The Turkish Case 1980-2010, Applied Economics

Burcu Dinçergök (2013), Value Relevance of Earnings and Book Value of Equity in Turkey: The 2003-2009 Period, İktisat, İşletme ve Finans, 332

Diğer Hakemli Dergiler

Burcu Dinçergök (2017), Sermaye Yapısı Kararlarında Firma Büyüklüğünün Rolü: BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2

B. Dinçergök (2016), Stock Return Indices and Macroeconomic Factors: Evidence from Borsa Istanbul, Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 2(3)

Dinçergök, Burcu (2015), Yatırım, Kaldıraç ve Büyüme Fırsatları BIST İmalat Sektörü Firmalarında Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi

Dinçergök B., Kürşat Yalçıner (2011), Capital Structure Decisions of Manufacturing Firms' in Developing Countries, Middle Eastern Finance and Economics, 12, 86-100

Uluslararası Konferans Bildirileri

M.İsmihan,B. Dinçergök,S.M.Cilasun (2013), Finance, Instability,Debt and Growth: The Turkish Case: 1980-2010, EY International Congess on Economics

Dinçergök B. (2011), The Effects of Global Financial Crises on Financial Ratios: Evidence from İstanbul Stock Exchange, LUPCON Finance and Economics Conference Preceedings, Frankfurt-Germany

Dinçergök B. (2010), The Relationship between Macroeconomic Factors and Stock Return Indices: Evidence from Istanbul Stock Exchange, IASK Global Management Conference , Oviedo/SPAIN

Dinçergök B. (2009), Capital Structure Decisions of Turkish Manufacturing Firms, Global Business and Technology Association Conference, Prague/Czech Republic