Pelin Özgen, Asst. Prof. Dr.

Pelin  Özgen

Contact Information

Phone:8647
Office:IF 313
Home Department:Department of Management

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Management (Marketing) University of Hacettepe 2009
Master's of Science Management (MBA) Middle East Technical University 2003
Bachelor's of Science Metallurgical and Materials Engineering Middle East Technical University 2000


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Asst. Prof. Atılım University March 2012


Research Topics

Production Management, Quantitative Models in Marketing, Marketing Strategies, Marketing Research, Marketing


Publications

Other Refereed Journals

Özgen P. (2016), Can I Have This Superhero Milk?, European Journal of Business and Management, 8

Özgen P. (2016), KÜTÜPHANELERDE HİZMET KALİTESİNİN KRİTİK OLAYLAR TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 17

Özgen P. (2015), İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN MÜŞTERİ SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 41

Pelin Özgen, Hülya Yeşiloğlu (2015), ORGANİK GIDA MÜŞTERİLERİNİN TÜKETİM DAVRANIŞLARININ YAŞAM TARZI DEĞİŞKENİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 17-2

Özgen P. (2008), Manufacturing/ Marketing Interface and Conflict: An Investigation in the Turkish Manufacturing Industry, Problems and Perspectives in Management

Özgen P. (2008), Should Food Manufacturers Care About Country-of-Origin Effect? An Experimental Study Based on Chocolate Tasting”, Journal of Food Products Marketing

Özgen P. (2007), Marka Yerleştirmenin Bir Reklam Olarak Etkileri: Video Oyunlarındaki Marka Yerleştirme Uygulamaları Üzerine Keşifsel Bir Araştırma, Hacettepe Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Özgen P. (2007), Ticari Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin ve Verimliliğin Değerlendirilmesinde Kritik Olaylar Tekniği’nin Kullanımı”, Verimlilik Dergisi,Milli Prodüktivite Merkezi

International Conference Proceedings

Özgen P. (2017), ICEBSS, Belgrade

Özgen P. (2016), Re-defining Customer Equity with Superimposing Customer Loyalty as an Individual Component, New Jersey

Ozgen, P., Goker, A.Z. (2013), Evaluation of Service Quality in Information Services: A Comparative Evaluation with CIT, International Conference on New Directions İn Business Management, Finance and Economics

Goker, A.Z., Ozgen, P. (2012), Conflict Never Ends: An Empirical Study on the Turkish Education System in the Scope of Thomas- Kilmann Model, Eurasia Business and Economics Society

Sürücü,P., Metin Camgöz,S. (2007), Marketing Nursing as an Occupation: Taking Professionalization as an Intrinsic Cue, 9th International Forum on the Sciences, Techniques and Art Applied to Marketing, Madrid

National Conference Proceedings

Ozgen, P., Celik, S. (2013), Az Hareket Çok İş: Verimlilik Artışında Hareket Etüdünün Kullanımı- Bir Örnek Çalışma, 13. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu

Book Chapters

Özgen P. (2012), “Organic Food Preference: An Empirical Study On the Profile and Loyalty of Organic Food Customers", The Food Industry, ISBN: 979-953-307-283-7 ,