Şule Tuzlukaya, Dr. Öğretim Üyesi, Akademik Koordinatör

Şule Tuzlukaya

İletişim Bilgileri

Telefon:8612
Ofis:315
Bağlı Olduğu Bölüm:İşletme Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Yönetim ve Organizasyon Başkent Üniversitesi 2013
Yüksek Lisans Yönetim Bilimleri Northampton Universitesi 2003
Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği Doğu Akdeniz Üniversitesi 2000


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent 2015


Araştırma Konuları

Örgüt Teorisi


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Gökoğlu,M,Kırkbeşoğlu,E, Tuzlukaya,Ş (2015), Kurumsallaşma Sürecinde Retorik Stratejilerinin Rolü: Türkiye'de bir Sigorta Şirketinin Kurumsallaşması Üzerine Niteliksel Bir Analiz, Journal of Business Research Turk, 7/3, 261-282

Tuzlukaya,Ş ve Kırkbeşoğlu,E (2015), A Theoretical Model for Institutional Change: The Relationship between Institutional Entrepreneurship and Social Capital, International Journal of Business and Management , 10 No:3

Tuzlukaya,Ş ve Kırkbeşoğlu,E (2015), Sigortacılık Sektöründe Örgütsel Küçülmenin Ardından Ortaya Çıkan Güven Bunalımı ve Psikolojik Sözleşme Bouytlarına Etkisi,, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 38 (8)

Kırkbeşoğlu,E and Tuzlukaya,Ş (2014), Leader-member Exchange in Different Organizational Cultures and Effects to Organizational Burnout., Journal of Business Research Turk, 6/2, 26-36

Uluslararası Konferans Bildirileri

Masoud Azarnoush, Şule Tuzlukaya (2015), The Effect of Downsizing On the Survivors' Social network, 16th International Academic Conference, Proceedings, Netherlands

Tengilimoğlu,D.,Karademir,Ö.,Tuzlukaya,Ş. (2014), The Relationship Between Employee’s Silence Behaviour and The Perceived Organizational Culture: A Fieldwork on Office Employees, 23rd International Management Development Association Conference , Ankara, 101-108

Gonca Güzel Şahin, Şule Tuzlukaya, Gülçin Karakoç, (2011), The competitiveness of medical tourism in the periphery countries: Turkey's growing niche market, V International Tourism Congress, Portekiz, 91-93

Tuzlukaya,Şule (2010), Yavaş Turizm Kapsamında Yerel Girişimciliğin Desteklenmesi: Turistik ürün Çeşitlendirmesine Alternatif Bir Bakış Açısı, Uluslararası Doğu karadeniz Turizm Konferansı , Giresun

Şule Tuzlukaya (2009), The Sprit Of Women Entrepreneurship:Opportunities, obstacles and Advancement, Centre d’Etudes et de RecherchesEconomiques et Sociales, TUNUS, 1

İzzet Kılınç (2006), Determining the approaches of the hotel managers towards the employees in respect of Business ethics, Uluslararası Turizm Konferansı, ANTALYA, 1

Tuzlukaya Ş. (2005), Women entrepreneurship on the way to EU membership: Turkey and Similar countries situation, Uluslararası Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Kobiler Sempozyumu , BANDIRMA, 1

Tuzlukaya Ş. (2004), Women entrepreneurs in Transition Countries: Main obstacles and recommended solutions, First international Manas University conference in Economics, Kırgizistan, 1

Ulusal Konferans Bildirileri

Şule Tuzlukaya (2014), Cittaslow Uygulama Gereksinimleri Çerçevesinde Örnek Alan Çalışması: Akyaka Örneği, Eko-Gastronomi Kongresi Bildiri Kitabı, Özet, Gökçeada

Tuzlukaya,Ş.,Sargut,S.A.Sözen,C.H (2014), İş Sahiplerinin Sosyal Ağ Bağlantılarının Girişimciden,İkinci ve Üçüncü Kuşağa Değişimi,, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, 509-519

Kitapta Bölüm

Selçuk,F.Ü, Tuzlukaya,Ş (2013), Toplumsal Cinsiyet ve Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Bölüm I-Çalışma Yaşamı ve Kadın, Ed:L. Gültekin, G. Güneş, C.Ertung, A.Şimşek,Atılım Üniversitesi Yayınlar, Ankara, 4-17

Gonca Güzel Şahin, Şule Tuzlukaya (2013), Sağlık Turizmi, Ed. D. Tengilimoğlu,Turizm Türleri ve Turizm Politikaları, Dünya ‘da ve Türkiye'de Sağlık Turizmi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 17-46, Ankara