Pınar Kaya Samut, Asst. Prof. Dr.

Pınar Kaya Samut

Contact Information

Phone:8631
Office:IF 509
Home Department:Department of Management
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD Quantitative Methods Akdeniz University 2012
Master's Quantitative Methods Marmara University 2006
Bachelor's Faculty of Economics and Administrative Sciences / Department of Management Marmara University 2003


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Assoc. Prof. November 2017
Asst. Prof. Çankırı Karatekin University February 2013
Asst. Prof. Atılım University September 2013


Research Topics

Quantitative Analysis


Publications

SCI, SCI-E, SSCI and AHCI

Pınar Kaya Samut (2017), Integrated FANP-f-MIGP model for supplier selection in the renewable energy sector, Journal of Business Economics and Management, 18(3), 427–450

P. Kaya Samut & R. Cafrı (2016), Analysis of the Efficiency Determinants of Health Systems in OECD Countries by DEA and Panel Tobit, Social Indicators Research, Vol.129, Issue1, pp.113-132

D.Özer, S.Nalbant, E.Ağlamış, F.Baran, P.Kaya Samut, A.Aktop, Y.Hutzler (2013), Physical Education Teachers' Attitudes Towards Children with Intellectual Disability: The Impact of Time in Service, Gender, and Previous Acquaintance, Journal of Intellectual Disability Research , 57 (11), pp.1001- 1013

Other Refereed Journals

P.Kaya Samut (2014), İki Aşamalı Çok Kriterli Karar Verme ile Performans Değerlendirmesi: AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu, Anadolu University Journal of Social Sciences, 14:4, pp.57-67

P. Kaya Samut (2014), The Effect of Inflation Uncertainty on Price Components: The Case of Turkey, Atatürk University Journal of Economics and Administrative Sciences, 28:1, pp.21-40

H.Erdoğan Aktan & P.Kaya Samut (2013), Performance Evaluation by Integrating Fuzzy AHP and VIKOR Methods, International Journal of Applied Decision Sciences, 6 (4), pp.324-344

H.Erdoğan Aktan & P.Kaya Samut (2013), Analysis of the Efficiency Determinants of Turkey’s Agriculture Sector by Two-Stage Data Envelopment Analysis, Ege Academic Review , 13 (1), pp. 21-28

P.Kaya & H.Erdoğan Aktan (2011), Türk Tarım Sektörü Verimliliğinin Parametrik Olmayan Bir Yöntemle Analizi, International Journal of Alanya Faculty of Business, 3 (1), pp. 261-282

P.Kaya, E.İpekçi Çetin, A.Kuruüzüm (2011), Çok Kriterli Karar Verme ile Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesinin Analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, pp. 80-94

International Conference Proceedings

R.Cafrı & P. Kaya Samut (2017), Sağlık ve Zenginlik İlişkili mi? Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Üzerine Ekonometrik bir Analiz, 18th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic

P. Kaya Samut & R. Cafrı (2014), İki Aşamalı Performans Ölçümü ile Uluslararası Düzeyde Hastane Etkinliğinin Analizi, 15th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

P. Kaya Samut (2014), A Way to Combine Qualitative and Quantitative Research Methods: Fuzzy rules in Multi-Criteria Decision Making Methods, VI European Congress of Methodology, Utrecht, Netherlands

P.Kaya, E.İpekçi Çetin, A.Kuruüzüm (2011), Çok Kriterli Karar Verme ile Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesinin Analizi, 12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

A.Kuruüzüm & P.Kaya (2011), Ortaöğretimde Toplam Faktör Verimliliği: İller Bazında Bir Araştırma, 16th World Productivity Congress and European Productivity Conference Proceedings, pp. 344-355

D.Özer, S.Nalbant, F.Baran, E.Top, P.Kaya (2010), The Secondary School Physical Education Teacher's Attitude Toward Students With İntellectual Disabilities, European Congress Of Adapted Physical Activity (EUCAPA)

Ö.Öz, P.Kaya, Ö.Tosun (2008), Küresel Pazarlama Alanında Yapılan Araştırmalara İlişkin Bir Yazın Taraması, International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey Proceeedings

Book Chapters

P.Kaya Samut (2015), DEAHP Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi Üzerine Sayısal Bir Uygulama: Yenilenebilir Enerji Sektörü Örneği, Sn.Prof.Dr.Halil Sarıaslan'a Armağan Kitap , Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.171-196