Pınar Kaya Samut, Yrd. Doç. Dr.

Pınar Kaya Samut

İletişim Bilgileri

Telefon:8631
Ofis:IF 509
Bağlı Olduğu Bölüm:İşletme Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Sayısal Yöntemler Akdeniz Üniversitesi 2012
Yüksek Lisans Sayısal Yöntemler Marmara Üniversitesi 2006
Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü Marmara Üniversitesi 2003


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Doçent Üniversiteler Arası Kurul Kasım 2017
Yardımcı Doçent Çankırı Karatekin Üniversitesi Şubat 2013
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Eylül 2013


Araştırma Konuları

Sayısal Yöntemler


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

Pınar Kaya Samut (2017), Integrated FANP-f-MIGP model for supplier selection in the renewable energy sector, Journal of Business Economics and Management, 18(3), 427–450

P. Kaya Samut & R. Cafrı (2016), Analysis of the Efficiency Determinants of Health Systems in OECD Countries by DEA and Panel Tobit, Social Indicators Research, Vol.129, Issue1, pp.113-132

D.Özer, S.Nalbant, E.Ağlamış, F.Baran, P.Kaya Samut, A.Aktop, Y.Hutzler (2013), Physical Education Teachers' Attitudes Towards Children with Intellectual Disability: The Impact of Time in Service, Gender, and Previous Acquaintance, Journal of Intellectual Disability Research , 57 (11), pp.1001- 1013

Diğer Hakemli Dergiler

P.Kaya Samut (2014), İki Aşamalı Çok Kriterli Karar Verme ile Performans Değerlendirmesi: AHP ve TOPSIS Yöntemlerinin Entegrasyonu, Anadolu University Journal of Social Sciences, 14:4, pp.57-67

P. Kaya Samut (2014), The Effect of Inflation Uncertainty on Price Components: The Case of Turkey, Atatürk University Journal of Economics and Administrative Sciences, 28:1, pp.21-40

H.Erdoğan Aktan & P.Kaya Samut (2013), Performance Evaluation by Integrating Fuzzy AHP and VIKOR Methods, International Journal of Applied Decision Sciences, 6 (4), pp.324-344

H.Erdoğan Aktan & P.Kaya Samut (2013), Analysis of the Efficiency Determinants of Turkey’s Agriculture Sector by Two-Stage Data Envelopment Analysis, Ege Academic Review , 13 (1), pp. 21-28

P.Kaya & H.Erdoğan Aktan (2011), Türk Tarım Sektörü Verimliliğinin Parametrik Olmayan Bir Yöntemle Analizi, International Journal of Alanya Faculty of Business, 3 (1), pp. 261-282

P.Kaya, E.İpekçi Çetin, A.Kuruüzüm (2011), Çok Kriterli Karar Verme ile Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesinin Analizi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 13, pp. 80-94

Uluslararası Konferans Bildirileri

R.Cafrı & P. Kaya Samut (2017), Sağlık ve Zenginlik İlişkili mi? Avrupa Birliği ve Aday Ülkeler Üzerine Ekonometrik bir Analiz, 18th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistic

P. Kaya Samut & R. Cafrı (2014), İki Aşamalı Performans Ölçümü ile Uluslararası Düzeyde Hastane Etkinliğinin Analizi, 15th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

P. Kaya Samut (2014), A Way to Combine Qualitative and Quantitative Research Methods: Fuzzy rules in Multi-Criteria Decision Making Methods, VI European Congress of Methodology, Utrecht, Netherlands

P.Kaya, E.İpekçi Çetin, A.Kuruüzüm (2011), Çok Kriterli Karar Verme ile Avrupa Birliği ve Aday Ülkelerin Yaşam Kalitesinin Analizi, 12th International Symposium on Econometrics Operations Research and Statistics

A.Kuruüzüm & P.Kaya (2011), Ortaöğretimde Toplam Faktör Verimliliği: İller Bazında Bir Araştırma, 16th World Productivity Congress and European Productivity Conference Proceedings, pp. 344-355

D.Özer, S.Nalbant, F.Baran, E.Top, P.Kaya (2010), The Secondary School Physical Education Teacher's Attitude Toward Students With İntellectual Disabilities, European Congress Of Adapted Physical Activity (EUCAPA)

Ö.Öz, P.Kaya, Ö.Tosun (2008), Küresel Pazarlama Alanında Yapılan Araştırmalara İlişkin Bir Yazın Taraması, International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey Proceeedings

Kitapta Bölüm

P.Kaya Samut (2015), DEAHP Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi Üzerine Sayısal Bir Uygulama: Yenilenebilir Enerji Sektörü Örneği, Sn.Prof.Dr.Halil Sarıaslan'a Armağan Kitap , Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.171-196