Zeki Yanık, Asst. Prof.Dr.

Zeki Yanık

Contact Information

Home Department:Department of Management

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Accounting-Finance Gazi University Social Sciences Institute 1996
Master's of Arts Finance Ankara Economic and Commercial Sciences Academy - Institute of Business Management 1979
Bachelor's of Science Management and Accounting Ankara Economic and Commercial Sciences Academy 1975


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Asst. Prof. Gazi University 1998


Research Topics

Financial Analysis, Financial Markets, Accounting


Publications

Other Refereed Journals

Z. Yanık (2005), Kredi Kartları İle Yapılan Mal ve Hizmet Satışı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Ayrılıkların Muhasebe Kuramı Çerçevesindeki Analizi II, Yaklaşım Dergisi, 155

Z. Yanık (2005), Kredi Kartları İle Yapılan Mal ve Hizmet Satışı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Ayrılıkların Muhasebe Kuramı Çerçevesindeki Analizi II, Yaklaşım Dergisi, 156

Z. Yanık (2003), Mücbir Sebep Halinde Zayi Belgesinin Önemi, Yaklaşım Dergisi, 126

Z. Yanık (2003), Kesinleşmiş Vergi Borçlarına ve Pişmanlıkla Beyana Sağlanan Ödeme Avantajları" Yaklaşım Dergisi, Yaklaşım Dergisi, 122

Z. Yanık (2000), Şirketlerin 1.Temettü Olarak %5 Kar Dağıtım Zorunluluğu" Yaklaşım Dergisi, Yaklaşım Dergisi, 89

Z. Yanık (1998), Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine Yapılan Mal Teslimi ve Hizmetlerde KDV İstisnası, Yaklaşım Dergisi, 71

International Conference Proceedings

Z. Yanık, B. Nazlıoğlu (2012), KOBİ TFRS’ye Geçişin Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 9. Uluslararası Muhasebe Konferansı

Books

Z. Yanık (1997), Yerel Yönetimlerin, Vakıf Dernek ve Sendikaların Denetimi, XVI. Muhasebe Kongresi