Zeki Yanık, Yrd. Doç. Dr.

Zeki Yanık

İletişim Bilgileri

Bağlı Olduğu Bölüm:İşletme Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Muhasebe - Finansman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1996
Yüksek Lisans Finans Bilim Uzmanlığı Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme - Yönetim Enstitüsü 1979
Lisans İşletme-Muhasebe Bölümü Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1975


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Gazi Üniversitesi 1998


Araştırma Konuları

Finansal Analiz, Finansal Piyasalar, Muhasebe


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

Z. Yanık (2005), Kredi Kartları İle Yapılan Mal ve Hizmet Satışı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Ayrılıkların Muhasebe Kuramı Çerçevesindeki Analizi II, Yaklaşım Dergisi, 155

Z. Yanık (2005), Kredi Kartları İle Yapılan Mal ve Hizmet Satışı İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesindeki Ayrılıkların Muhasebe Kuramı Çerçevesindeki Analizi II, Yaklaşım Dergisi, 156

Z. Yanık (2003), Mücbir Sebep Halinde Zayi Belgesinin Önemi, Yaklaşım Dergisi, 126

Z. Yanık (2003), Kesinleşmiş Vergi Borçlarına ve Pişmanlıkla Beyana Sağlanan Ödeme Avantajları" Yaklaşım Dergisi, Yaklaşım Dergisi, 122

Z. Yanık (2000), Şirketlerin 1.Temettü Olarak %5 Kar Dağıtım Zorunluluğu" Yaklaşım Dergisi, Yaklaşım Dergisi, 89

Z. Yanık (1998), Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine Yapılan Mal Teslimi ve Hizmetlerde KDV İstisnası, Yaklaşım Dergisi, 71

Uluslararası Konferans Bildirileri

Z. Yanık, B. Nazlıoğlu (2012), KOBİ TFRS’ye Geçişin Finansal Tablolar Üzerindeki Etkisi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 9. Uluslararası Muhasebe Konferansı

Kitaplar

Z. Yanık (1997), Yerel Yönetimlerin, Vakıf Dernek ve Sendikaların Denetimi, XVI. Muhasebe Kongresi