Hasan Kaval, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Hasan Kaval

İletişim Bilgileri

Telefon:8655
Telefon:8655
Ofis:IB 311
Bağlı Olduğu Bölüm:İşletme Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1985
Lisans İşletme ve Muhasebe Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Yüksek Okulu 1975


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Profesör Gazi Üniversitesi 1995
Doçent Gazi Üniversitesi Ekim 1989


Yayınlar

Diğer Hakemli Dergiler

H. Kaval (2013), Özkaynak Yönetimine Göre Değerlenen İştiraklerin Özkaynaklarında Gösterilen Gelir ve Gider Unsurları ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Vergi Sorunları Dergisi, 296

H. Kaval (2012), Yabancı Paralı İşlemler ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Vergi Sorunları Dergisi, 291

H. Kaval (2012), Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Vergi Sorunları Dergisi, 290

H. Kaval (2011), TMS Kapsamında Çeşit Esasına Göre Kar/Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu, Yaklaşım Dergisi, Aralık

H. Kaval (2005), UFRS 5: Elden Çıkarılacak Duran Varlıkların Durdurulan Faaliyet Alanlarının Raporlanması, Pusula Aylık Mali Mevzuat Dergisi, pp. 10-18

H. Kaval (2004), Bilançoda Yer almayan Finansal Kiralama Yoluyla Edinilen Varlıkların SPK Mevzuatı ile Uyumlaştırılması ve Enflasyon Düzeltmesi I-II, Mali Ekonomik-Sosyal Yaklaşım, 136, pp. 137

Kitaplar

H. Kaval, A. Karapınar (2012), Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Gazi Kitabevi

H. Kaval (2000), Bankalarda Risk Yönetimi, Yaklaşım Yayınları

H. Kaval (1994), Konaklama İşletmeleri Muhasebesi, Yaklaşım Yayınları